ROZLICZENIA Z DOSTAWCAMI (rejestr zakupów )


System ibiznes posiada system kontroli i ewidencji rozliczeń z dostawcami.
W momencie dokonania zakupu otrzymaną fakturę zakupu zarejestruj w systemie dzieki czemu nie przeoczysz terminu zapłaty system poinformuje się na twój zarejestrowany w systemie telefon komurkowy o zbliżeniu sie terminu zapłaty.
Po zarejestrowaniu faktury system automatycznie zarejestruje zdarzenie w Księdze Przychodów i Rozchodów dzięki czemu będziesz miał możliwość na bierząco kontrolowania orientacyjnej wysokości podatku za aktualny miesiąc.
Dzięki zarejestrowaniu faktur zakupowych będziesz miał rozeznanie za ile dokonałeś zakupów u tego dostawcy.
System automatycznie po zarejestrowaniu zakupu zarejestruje dane kontrahenta w bazie danych dostawców przez co nie będziesz miał w przyszłości problemów z odnalezieniem kontaktu który zawsze będzie pod twoją ręką.
Po zarejestrowaniu faktury zakupu z odroczonym terminem zapłaty system autmoatycznie wygeneruje w razie potrzeby druk przelewu bankowego.
W chwili opuźnienia w zapłacie system podświetli pozycję w której wystapiło opuźnienie oraz obliczy ile dni już jest po termienie.