Bank Przyjął Wpłatę BP lub Bank Wypłacił BW


System ibiznes rejestruje czynności bankowe.
Podczas używania system rejestruje zdarzenia bankowe oraz generuje odpowiednie dokumenty np:
- rozliczając w systemie wpłatę klienta na podstawie wcześniej wygenerowanej faktury na konto bankowe system rejestruje to zdarzenie generując odpowiedni dokument BP ( Bank Przyjął ).
- rozliczając np fakturę zakupową czyli dokonując wpłaty na rachunek sprzedawcy i rejestrując tą opcję w systemie. Zdarzenie to zostanie zarejestrowane generując odpowiedni dokument BW ( Bank Wypłacił ).
System posiada bardzo przejżysty rejestr zarejestrowanych zdarzeń bankowych z którego w dowolnym momencie możecie Państwo pobrać wygenerowane dokumentu.